Головна » Статті » Мої статті

Тематичне планування 10 клас

Календарно-тематичне планування уроків хімії. 10 клас. Академічний рівень.

      (Складено за програмою МОН України, Київ, МОН України, 2010 рік.)

п/п

 

Дата

 

Тема уроку

 

Хімічний експеримент

 

Примітки

 

Повторення основних питань курсу хімії основної школи ( 3 год + 1 год резервна).

1.

 

04.09.

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва у світлі уявлень про будову атома.

Демонстрації. Періодична система хімічних елементів.

Моделі будови атомів елементів І та ІІ періодів, набори трафаретів моделей атомів.

 

2.

 

11.09.

Хімічний зв’язок. Будова речовини.

 

 

3.

18.09.

Розчини. Теорія електролітичної дисоціації.

Лабораторний дослід 1. Визначення іонів Н+ і

ОН-

 

4.

25.09.

Хімічні реакції. Окисно-відновні реакції.

 

 

 

Тема 1.  Неметалічні елементи та їхні сполуки. ( 15 год + 3 год резервні).

5.

 

02.10.

Місце неметалічних елементів у періодичній системі, особливості будови атомів. Фізичні властивості неметалів. Поширення у природі.

 

 

6.

 

09.10.

Алотропія. Значення озонового шару для життя організмів на Землі.

 

 

7.

 

16.10.

Загальні хімічні властивості неметалів: взаємодія з киснем, воднем, металами.

Демонстрація Взаємодія заліза із сіркою.

 

  8.

 

23.10.

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Гідроген хлорид. Хлоридна кислота: властивості, застосування, одержання в лабораторії. Хлориди. Якісна реакція на хлорид-іони.

Демонстрація

Хімічні властивості хлоридної кислоти. Лабораторний дослід 2. Якісна реакція на  хлорид-іон.

 

9.

 

 

06.11.

Амоніак: властивості, застосування. Солі амонію. Якісна реакція на іон амонію.

Лабораторний дослід 3. Якісна реакція на іон амонію.

Демонстрація

Одержання амоніаку в лабораторних умовах та розчинення його у воді ( фонтан ).

 

10.

13.11.

Одержання амоніаку в лабораторії та загальна схема одержання у промисловості. Розв’язування розрахункових задач. Обчислення виходу продукту реакції від теоретично можливого.

 

 

11.

20.11.

Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів та гідратів оксидів. Кислотні дощі.

Демонстрації

Одержання карбон (IV) оксиду.

Гідратація фосфор (V) оксиду та карбон (IV) оксиду, випробування розчинів індикаторами.

Лабораторний дослід 4.

Взаємодія  карбон (IV) оксиду з розчином кальцій гідроксиду.

 

12.

27.11.

Практична робота №1. Одержання карбон (IV) оксиду, взаємоперетворення

 карбонатів і гідроген карбонатів.

 

 

13.

04.12.

Сульфатна кислота. Фізичні властивості. Хімічні властивості.

Демонстрації

Хімічні властивості розбавленого розчину сульфатної кислоти.

Взаємодія концентрованого розчину сульфатної кислоти з міддю ( під тягою! ).

 

14.

11.12.

Сульфати. Якісна реакція на сульфат-іон. Розв’язування розрахункових задач. Обчислення маси ( об’єму, кількості ) продукту реакції за масами ( об’ємом, кількістю речовини ) реагентів , один з яких узято в надлишку. Розв’язання задач.

 

 

15.

18.12.

Узагальнення знань з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки». Контрольна робота №1.

 

 

 16.

25.12.

Нітратна кислота, їЇ властивості. Нітрати

Демонстрація

Взаємодія концентрованого і розбавленого розчинів нітратної кислоти з міддю ( під тягою! ).

 

 17.

15.01

Ортофосфатна кислота, їЇ властивості.

Фосфати.

 

 

 

18.

22.01

Нітрати й ортофосфати. Нітратні й ортофосфатні добрива. Запобігання негативному впливу нітратів на організм людини. Раціональне використання добрив та проблема охорони природи.

Лабораторний дослід 5.

Ознайомлення зі зразками нітратних добрив.

Лабораторний дослід 6.

Ознайомлення зі зразками фосфатних добрив.

 

19.

29.01

Карбонатна кислота. Карбонати та гідроген карбонати. Якісна реакція на карбонат-іон.

Демонстрація

Дія хлоридної кислоти на кальцій карбонат.

Лабораторний дослід 7.

Визначення карбонат-іонів.

 

20.

05.02

Силікатна кислота. Силікати. Поняття про будівельні матеріали.

Лабораторний дослід 8.

Ознайомлення зі зразками природних силікатів.

 

21.

12.02

Застосування неметалів та їх сполук. Поняття про адсорбцію. Принцип дії вогнегасника. Кругообіг неметалічних елементів у природі. Парниковий ефект.

 

 

22.

19.02

Узагальнення й систематизація знань з теми «Неметали та їх сполуки ».

 

 

 

Тема 2. Металічні елементи та їхні сполуки ( 12 год).

23.

26.02

Місце металічних елементів у періодичній системі, особливості будови атомів, металічний зв'язок. Фізичні властивості металів.

Демонстрація Ознайомлення зі зразками металів і сплавів.

 

24.

05.03

Характерні хімічні властивості металів.

Демонстрація

Горіння магнію. Лабораторний дослід 9.

Порівняння хімічної активності металів.

Лабораторний дослід 10. Взаємодія металів із розчинами кислот.

 

25.

12.03

Лужні елементи: Натрій і Калій. Оксиди, гідроксиди, солі Натрію і Калію. Застосування найважливіших сполук Натрію і Калію. Калійні добрива.

Демонстрація

Знайомлення зі зразками калійних добрив

 Лабораторний дослід 11. Ознайомлення зі зразками металічних руд.

 

26.

19.03

Кальцій. Кальцій оксид і кальцій гідроксид. Солі Кальцію. Поняття про твердість води та способи її усунення. Застосування найважливіших сполук Кальцію.

 

Демонстрації

Взаємодія кальцій оксиду з водою та випробування утвореного розчину фенолфталеїном.

 

27.

26.03

Поняття про твердість води та способи її усунення.

 

 

28.

02.04

Алюміній. Алюміній оксид й алюміній гідроксид, їх амфотерність. Солі Алюмінію. Застосування найважливіших сполук Алюмінію.

 

Лабораторний дослід 12. Одержання Алюміній гідроксиду й доведення його амфотерності.

 

29.

09.04

Ферум. Ферум (ІІ) оксид і Ферум (ІІІ) оксид та відповідні їм гідроксиди. Солі Феруму.  Застосування найважливіших сполук Феруму.

Лабораторний дослід 13. Одержання ферум (ІІ) й ферум (ІІІ) гідроксиду, взаємодія їх с кислотами.

 

30.

16.04

Металічні елементи у природі. Загальні способи добування металів. Корозія металів (оглядово). Поняття про сплави. Виробництво чавуну і сталі. Стислі відомості з історії розвитку чорної металургії в Україні.

Демонстрації

Ознайомлення зі зразками чавуну і сталі.

Показ залізорудних родовищ на географічній карті України.

 

31.

23.04

Розв’язування розрахункових задач. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму

( газуватих речовин ) за кількістю речовини, масою або об’ємом реагента, що містить певну частку домішок.

 

 

32.

30.04

Практична робота №2. Розв’язування експериментальних задач.

 

 

33.

07.05

Розв’язування розрахункових задач, тренувальних вправ.

 

 

34.

14.05

Узагальнення знань з теми «Металічні елементи та їхні сполуки».

Контрольна робота №2.

 

 

           

 

Орієнтовані об’єкти екскурсій:

  1. музей протипожежної безпеки
  2. завод залізобетонних виробів
  3. цегельний завод
  4. завод вуглекислоти
  5. природничий музей
  6. холодокомбінат

 

Категорія: Мої статті | Додав: Liя (06.18.2015) | Автор: Наталя E
Переглядів: 620 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вітаю Вас, Гість!
Неділя, 11.18.2018